تک فاز

1000 litr
500 litr
300 litr
250 litr
200 litr
150 litr
100 litr

2 اسب

تک فن

1.5 اسب

تک فن

3.4 اسب

تک فن

1.2 اسب

تک فن

1.3 اسب

تک فن

1.4 اسب

تک فن

1.4 اسب

تک فن

2 اسب

1.5 اسب

1 اسب

3.4 اسب

1.2 اسب

1.3 اسب

1.3 اسب

پیلوپلیت

پیلوپلیت

پیلوپلیت

پیلوپلیت

پیلوپلیت

پیلوپلیت

پیلوپلیت

همزن اتومات

همزن اتومات

همزن اتومات

همزن اتومات

همزن اتومات

همزن اتومات

همزن اتومات

نمایشگر دمای شیر

نمایشگر دمای شیر​

نمایشگر دمای شیر​

نمایشگر دمای شیر​

نمایشگر دمای شیر​

نمایشگر دمای شیر​

نمایشگر دمای شیر​

فوم پلی اورتان

فوم پلی اورتان

فوم پلی اورتان

فوم پلی اورتان

فوم پلی اورتان

فوم پلی اورتان

فوم پلی اورتان

120

180 - 170

120

150 - 120

فرم هدر

فرم تماس

  • اطلاعات تماس

    021-56390639-50
    0912-0177678

    فرم مشاوره