PROCESS TANK
پروسس تانک

پروسس تانک یک محفظه استیل ایزوله است که قابلیت نگه داری، مخلوط، پختن و خنک کردن مایعات را دارد. پروسس تانک ها در ظرفیت های مختلفی ساخته می شوند و با توجه به نوع مایعی که در داخل آن قرار خواهد گرفت، از موتورهای مختلفی در آن استفاده می شود که برخی ضعیف بوده و برخی نیز قوی هستند. در واقع در فرایند های تخمیری که به حرارت و برودت بالایی نیاز باشد، از پروسس تانک استفاده می شود و عملیات پاستوریزاسیون به وسیله این دستگاه ها صورت می گیرد.