تماس با ما

photo_2022-09-18_09-22-58-2

مدیر فروش

آقای : رضا نعمتی

داخلی : 100

شماره تماس : 09120834934

photo_2022-09-18_09-22-58-2

کارشناسان فروش

آقای : محمد فتحی
داخلی : 109
شماره تماس : 09120877195
آقای : امید حسنی
داخلی : 113
شماره تماس : 09120177678
خانم : فرزانه ابراهیمی
داخلی : 114
شماره تماس : 09120959616
photo_2022-09-18_09-22-58-2

خدمات پس از فروش

و صدای مشتری

آقای : محسن شاه مهدی

داخلی : 130

شماره تماس : 09120432161

photo_2022-09-18_09-22-58-2

انبار

آقای : حسین تورنگ

داخلی : 105

photo_2022-09-18_09-22-58-2

انفورماتیک

آقای : آیدین رحیمی

داخلی : 107

شماره تماس : 09109521240