رسیور
Receiver

نصب آسان با پایه
سطح بالای تمیزی این لاین فیلتر جهت جلوگیری از ورود آلودگی به داخل شیر و مخزن
پمپ چهار پره
الکتروموتور 1/1kw ایتالیایی
توان پرتاب شیر تا ارتفاع 15 متر