جک قطع کن با استارت خودکار دستی
Autostart RAM cylinder

اتصال سریع به خرچنگی روی پستان گاو

کاهش زمان شیردوشی

کاهش قابل توجه فشار بیهوده خلاء بر روی پستان دام پس از پایان شیردهی

از بین بردن پرولاپس های نوک پستان که ناشی از تاخیر جدا کردن خرچنگی از پستان بوجود می آید.

سرویس بسیار ساده و راحت قطعات

دارای سیستم کامفورت استارت comfort start

فرم هدر

فرم تماس

  • اطلاعات تماس

    021-56390639-50
    0912-0177678

    فرم مشاوره