جتر کشویی
Wash Jetter

اتصال سریع به خرچنگی روی پستان گاو

کاهش زمان شیردوشی

دارای سیستم کامفورت استارت comfort start

فرم هدر

فرم تماس

  • اطلاعات تماس

    021-56390639-50
    0912-0177678

    فرم مشاوره