شیردوش دیجیتال

با توجه به کمبود کارگر شیردوشی و همچنین خطای نیروی کار انسانی، استفاده از تجهیزات مدرن امروزی و کارآمد باعث افزایش بهره وری و راندمان بیشتر مجموعه دامداری میگردد.

با پیشرفت روز افزون صنعت دامپروری و میل به بهره وری بالاتر و استفاده بهینه در واحد دامپروری نیاز به فیدرمیکسر به صورت چشمگیری افزایش بافت.

یکی از دلایل استفاده از شیر سرد کن، در دامداری های نیمه صنعتی و تمام صنعتی پایین آوردن دمای شیر تازه دوشیده شده است زیرا دمای شیر تازه بالاست و اگر به محض دوشیدن، دمای آن را پایین نیاوریم به علت داشتن آنتی باکتریال و دیگر عوامل به سرعت خراب شده و غیرقابل استفاده می شود.